Energia universului

O sursă inovativă de energie, ENERGIA UNIVERSULUI.

Aceasta poate să soluţioneze criza energetică actuală
Există o formă de energie despre care se vorbeşte foarte puţin în mediile curente de informare, cu excepţia Internetului. Este vorba despre “energia universului”, sau “energia spaţiului“, sau “energia vacuumului“, sau în temeni fizici “energia punctului de zero a undelor electromagnetice din vacuumul cuantic“; pe scurt, “energia de punct zero“, – “zero-point energy“.
Este o energie curată, care nu produce deşeuri de nici un fel, fără efecte nocive asupra mediului sau oamenilor. Acesta este disponibilă peste tot, pe Pământ sau în Cosmos, permanent, în cantităţi inepuizabile.

Avem nevoie de noi tipuri de energie
În prezent, societatea consumă cantităţi mari de petrol pentru efectuarea de transporturi terestre, navale, aeriene, precum şi de energie electrică pentru uz industrial şi casnic. Predicţiile indică o creştere în continuare a cerinţelor de consum.
Folosirea surselor clasice de energie – cărbune, petrol, gaze, energie nucleară – se îndreaptă către un impas major. Aceşti combustibili produc o poluare masivă a mediului, au preţuri tot mai ridicate şi sunt pe cale de epuizare, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.
Sursele alternative de energie pe care le avem în prezent nu reprezintă nici ele o soluţie revoluţionară. Energia solară, energia eoliană, energia valurilor etc. nu pot să înlocuiască în mod permanent folosirea combustibililor fosili: alternanţa zi-noapte, succesiunea anotimpurilor, lipsa vântului fac imposibilă producerea de energie în anumite perioade de timp.
Este din ce în ce mai clar că trebuie să se producă o schimbare radicală în acest domeniu. O soluţie viabilă se conturează a fi aceea de a extrage energia direct din Univers, în cantităţile dorite, la momentul cerut, peste tot, la preţuri minime. Această energie are doar avantaje. Rămâne să dezvoltăm echipamentele capabile să convertească energia spaţiului în alte forme utile nouă: energie electrică, energie mecanică etc.
Energia spaţiului există
Noi trăim într-un ocean de energie, care este prezentă peste tot în jurul nostru.
Nu există nici un dubiu privind existenţa energiei Universului. Avem la dispoziţie fundamente teoretice solide care confirmă acest lucru.
In astrofizică, prin măsurătorile făcute privind expansiunea accelerată a Universului, fizicienii au stabilit următoarea componenţă a Universului:

 • aproximativ 5% este format din materie vizibilă: obiecte înconjurătoare, planete, stele, galaxii, găuri negre
 • aprox. 25%-30% sunt particule elementare care nu au fost descoperite încă
 • aprox. 65%-70% este energie: energia de punct zero sau energia “întunecată”.
  In anul 2011, premiul Nobel pentru fizică a fost acordat pentru “…descoperirea expansiunii accelerate a Universului prin observarea supernovelor îndepărtate”.
  Energia vacuumului este menţionată şi în alte ramuri ale fizicii. Mecanica cuantică afirmă existenţa energiilor de “punct zero” pentru interacţiunile electromagnrtice, pentru interacţiunile de tip ”tare” şi pentru cele de tip ”slab”.
  Punctul zero” din denumirea folosită se referă la faptul că acea energie rămâne şi la temperatura T = 0 (zero absolut, -273 grade Celsius), sau la nivelul cel mai scăzut de energie a sistemului. Aceasta este o energie de bază, pe care o avem atunci când toate celelalte forme de energie au fost îndepărtate. De exemplu, în cazul heliului lichid, atunci când temperatura este scăzută până la valoarea zero absolut, heliul continuă să rămână lichid. Este nevoie ca heliul să fie supus unei presiuni de 25 de atmosfere, pentru ca heliul să îngheţe şi să ajungă la energia de punct zero a mişcărilor atomice.
  Cuvântul ”vacuum” care este asociat acestei forme de energie nu trebuie înţeles ca fiind necesar să creem un vacuum pentru a genera o astfel de energie.
  Deoarece energia Universului nu poate fi văzută, ea este denumită uneori ”energie întunecată” – ”dark energy”.
  Se cunosc puţine lucruri despre energia spaţiului, în afara faptului că există. Ea ar putea fi vizualizată sub forma unor unde electromagnetice care se deplasează în spaţiu cu viteza luminii. Aceste unde transportă energie, iar fiecare undă are o anumită frecvenţă, direcţie şi polarizare, reprezentând fiecare câte un mod de propagare a câmpului electromagnetic.
  Denumirea ”energie de punct zero a undelor electromagnetice din vacuumul cuantic” mai arată că originea presupusă a acestei energii se găseşte în oscilaţiile de punct zero ale particulelor elementare.
  Progresele în domeniul fizicii vin să completeze imaginea noastră asupra energiei spaţiului. Inerţia este o formă de manifestare a energiei Universului. Lucrarea care a evidenţiat acest fenomen a primit un premiu pentru fizică teoretică. Se crede că şi magnetismul ar fi o proprietate a energiei spaţiului.
  Aşadar, cam 2/3 din componenţa Universului este energie. Este un rezervor imens, inepuizabil, ce poate să susţină orice consum uman, oricât de mare. Acest flux de energie permanent este prezent de la începutul Universului, fără să dăuneze Pământului, oamenilor sau vieţuitoarelor.
  Dispozitive ”free energy”
  Să ne întoarcem acum atenţia asupra metodelor posibile pentru convertirea acestei surse de energie, complet curate şi sustenabile, în energie electrică sau mecanică.
  Este interesant să amintim că primele încercări de a extrage energie din spatiu, precum şi primele controverse legate de acest subiect, au avut loc cu mai mult de 100 de ani în urmă. Nicola Tesla a creat circuite care folosesc energia spaţiului chiar înainte de apariţia erei electricităţii. Lui Tesla îi datorăm energia electrică de tip alternativ, o realizare de mare succes, pe care o folosim şi astăzi. El a introdus soluţii practice de transport a electricităţii prin cabluri terestre pe distanţe mari.
Standard

Evoluția umanității!

Mă fascineaza cât de mult au evoluat oamenii în cei aproximativ 8000 de ani de când sunt pe aici.
La începuturi locuiau în peșteri, apoi au ieșit treptat din peșteri și s-au organizat în triburi.
De la organizarea de tip tribal, au evoluat și au început sa construiască mici comunități așa cum sunt cele ale cucutenilor care au trăit în Moldova și Ucraina de astăzi.
De la acele mici comunități au evoluat și mai mult și au început sa construiască orașe.
Treptat au transformat orașele în mici state.
Odată cu apariția Dacilor au făcut încă un salt și au construit un adevărat regat.
Au descoperit întâmplător focul, agricultura, au dezvoltat sistemul de locuire, au întemeiat instituția familiei și au evoluat culinar.
Daca la început vânau și mâncau hrana crudă, odată cu apariția focului, au început sa gătească hrana și sa facă din acest obicei o adevărată arta.
Inclusiv din punct de vedere al iubirii au evoluat enorm.
La început oamenii se iubeau numai ca sa se înmulțească.
Odată cu trecerea timpului au transformat actul intim în ceva ce nu-și putea imagina nimeni la începutul omenirii.
Mă gândesc cum au reușit sa descopere laptele.
Au domesticit ceea ce astăzi numim oi, vite și capre.
Aceste animale au ajutat oamenii sa supraviețuiască.
Pana si cartoful, banalul aliment care are o istorie de numai 200 de ani, a revoluționat industria alimentara și o scos țăranii din foame.
Am mai spus -o, nu aurul sau petrolul sunt cele mai importante resurse.
Resursa umana e cea mai importantă.
Oamenii creează plus valore și își lasă puternic amprenta pe aici.
Planeta a ajuns la acest nivel de evoluție pentru ca au apărut oamenii pe terra.
Înaintea noastră o alta specie a dominat terra timp de 150 de milioane de ani.
Dinozaurii au dominat prin forță și teroare, nu prin ceea ce numim inteligenta.
În cei 150 de milioane de ani nu au putut evolua și nu au reușit sa oprească acel cataclism produs de univers ce a dus la extincția lor.
Datorită forței lor brute nicio altă specie nu s-a mai putut dezvolta.
Totul se întâmplă cu un rost în univers.
A fost nevoie sa dispară ei ca dupa alte câteva milioane de ani, pur întâmplător, datorita unui proces din ceea ce numim bacterii și viruși, am apărut noi și iată unde am ajuns.
În decursul evoluției, unii dintre umanoizi au fost înzestrați cu ceva mai mult creier și au inventat roata, matematica, geometria fără de care nu se putea construi nimic, arhitectura, fizica plus celelalte științe.
Dintre toți, pe Tesla îl consider omul de știință care a ajutat cel mai mult specia umana sa evolueze.
Toate invențiile sunt importante, dar electricitatea e cea mai importantă invenție din istoria omenirii.
Ea sta la baza progresului tehnologic și științific de astăzi.
Fără ajutorul invenției sale, nu apărea nici revoluția industriala.
Sateliții, mașinile, avioanele, absolut totul, sunt efectele secundare ale electricității.
Când intrați pe febeu și agățați gagici, nu uitați sa îi mulțumiți lui Tesla.
Datorită lui astăzi vorbești cu gagici pe mesenger!

Standard